Årsmøte 2022

Årsmøte 2022


Arrangør:

Tid


Sted

Vis kart

Årsmøtet vil bli gjennomført med fysisk oppmøte, søndag 27. mars klokken 19:00 ved Skoleveien 4, 9310 Sørreisa. Det blir blant annet valg av styremedlem, kontrollkomite' og valgkomite'.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 13. mars som er 14 dager før årsmøtet.
Sakene kan sendes handball@sorreisa-il.no
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.
Saksliste:
1. Åpning av årsmøte
2. Fortegnelse over fremmøtte
3. Godkjenning av innkallingen
4. Valg av møteleder
5. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
6. Behandle idrettslagets årsmelding
7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
8. Behandle innkomne forslag og saker
9. Fastsette årskontingent
10. Fastsette medlemskontingent
11. Vedta idrettslagets budsjett
12. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer
13. Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite'
14. Valgkomiteens innstilling til valgkomite'

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.