Årsmøte i Sørreisa IL - Håndball på frivillighetssentralen

Postet av Karl Kristian Svendsen den 22. Mar 2021

Gå til forsiden

Innkalling til årsmøte i Sørreisa IL - Håndball 

Tid: 25. april 2021 kl. 19:00 

Sted: Frivillighetssentralen 

SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innmeldte forslag og saker.

  • Fullmakt til å representere Sørreisa IL – håndball på ulike møter og fora gis til styret

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta følgende valg: 

Leder

Nestleder

Styremedlem – sportslig leder

Varamedlem

Valgkomite

Kontrollutvalg

                     

NB! Møte med styret, trenere og oppmenn gjennomføres direkte etter årsmøtet

Vel møtt! Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.